Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

mt CRONICL. Rhif 490] CHWEFROR, 1884. Cyf. XLII. oir2srwirsx-A.iD. ANERCHION A HANSION. Gweinidogaeth yr Haul a'r Beibl ..........ì?j*.-'. ■■'.,;, 37 Cofiant Mrs. Mary Parry................. ..,......... 421 Y Golomen a'r Ddalluan..............í. .-i-yî........-.. 48 Y Cyfyngdra Amaethyddol.......... „.. %.___......^ 50 ] Er cof am Edwin Monger ..........,.^........U>>1 51 j Nadolig yn Mhentrefoelas.........%..........,'• »,2 ! Tri Phenill i " Y Nos " ..........+...........''.'.'.'. 53 \\ Sinai a Chalfaria...............«,«.................. 53 r Ymddyddan â Glaswelltyn ....... w...............1... 54 ! Anerch i'r Cronicl...........,•...................!. 55 ' Annibyniaeth..............*....:...............„ .gg ' Dr. Parher yn y Congregationrtl Union.........„......££ j Byddin y Ruban Glas.........................,..„.. 59 j ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIS. Undeban yn gwneud rhwygiadau......................- 59 Yr Eglwysi Cadeiriol .............................., 60 Twrw y Dadwaddoliad.............................. 62 Deon Bangor a'i Eglwys............................. 63 Y naill beth a'r llall............................;;,** 65 Gofyniad ac Atebiad .............i................67 BARDDONIAETH. Dedwyddwch y Nef.........................•,,.....57 Er cof am Evan Roberts, Penarth.....................„' 68 Beddargraff Mrs. Gwen Jones, Maentwrog ............ 68 Y Ganaan Nefol.—-Yr Oferddyn...................... 68 Vë BA^LA: CYHOEDDEDIG GAN H. EVANS, Pris Dwy Geiniog.