Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CRONICL. Rhif 484.] AWST, 1883. Cyf. XLI. Pris Dwy Geiniog. V» ANERCHION A HAN§I<Ẃ. Gweithio y dydd....................\.............. 229 Byr gofiantau.................................,... 234 Dyledswydd Cristionogion fel gwladwyr..........*... 238 Etholedigaeth ddiamodol a thragwyddol.............. 241 To Dr. Rees, Swansea ....................v...»..... 243 Merthyrdod Stephan.............................. 245 Cadw ti gei......................................... 240 Y ddau weddiwr................................. 248 Y darn llaw ar e-alchiad y pared ..................... 250 Y Ceiliog yn pregethu ............................ 251 Cymania Carno a dyledion addoldai MaldWyn ........ 252 ADOLYGIAD Y WASG. Y Protestant.........................U......... 253 Parch J. Williams, Caecoch........................ 254 ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIS. Bright eto........................................ 256 } Cetewayo eto ........,............................ 257 Toriaid ynfyd a digywilydd......................... 258 BARDDONIAETH. Yr Iesu a wylodd .................................. 259 Adgof ám. hen gyfeillion.......................... 260 Llwybr y Wyddía................................... 260 Awr dywyll y Groes .............................. 260 BALA: CYHOEDDEDIG GAN H. EYANS.