Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ANERCHION A HANSION. Cyíìawnhad ac nid cyfrifiaù ........................ 101 Byr-goliruu am Mr. Wm. Rjehárd Wilìiams .......... 107 Luther, y diw\ giwr, a'r erìidiẅr..................... 109 Cynyg àtteb rhai o oryniudau Llethr .........-...... 111. Fy mhroíiad .......•............................. 114 Ystorm Tiberias.................................. 116 Pa îe y mae y Gyífes. Ffydd.......................'.. 117 Deddf putemio.................................. 110 Ymgom y Fellten a!r Daran......................... ] 21. Y tál am gîadda............ ...........■.......... 122 ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIS, Addewidion y Weinyddiaelh........................ 123 Iẅerddon, y Senedd, a Bradlaugh ................... 123 Cystadleuaeth sàètìiu coloinenod.................... 125 Treuìiau ein teyrnas.............................. 120 Yr Ysgol Uwchraddoì.............................. 127 Y naífl belh a'r llall ................................. 129 Beth ellid wneud ag arian rhyfel.................... 130 BAHDDONIAETH. Galargan i'r diweddar J. ìíùínphreyss Carno.......... 131 S. R. yn 83 mlwydd oed.......................... 132 Yr Hen wr...................................... 132 Er'eöf am Ellenor Griffiths, £*önkey................ 132 ÊALA : CYÍIOEDDEDIG GAN H. EVANS. Pn.9 Dwy Geinîoÿ.