Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CRONICL. Rhif 478.3 CHWEFROR, 1883. Cyf. XLL AMBRCHION A HANSION. Yr Ysgrifenyddion a'r Phariseaid .................... 37 Bywyd dyfodol credinwyr ..................M...... 42 Sabbath yn N«w Amsterdam .........................44 Yr hen Galfiniaeth ££.,........................... 47 Goíyniadau i Annibỳirwyr.......,.,..,.........,... 48 Beechera Farrar.................................. 49 Ymddyddan rhwng y ileuad a'r haul.................. 50 Gair am ysgrifau sydd ar law......................... 52 Dyrchafu llenyddiaeth yr enwad....................... 53 Ymgom y elas a'r coch ar gâa........................54 Mrs. Eüzabeth Pugh, Llanidioes.................... 56 Yr hyn oedd ac ydyw dynoliaeth..................... 66 O dewch i'r Ysgol Sul...............................57 Embarn.........................',........._...„.... 58 ADOLYGIAD Y WASG. Traethawd ar Adgyfodiad y Meirw.................... 58 ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIS. Ofni profi Arabi................................... 59 Dewis pregethwjrr ygymanfaa'r cyfarfedydd blynyddol 60 Joseph Arch a thir gyfreithiau....................... 61 Cymdeithas y Traethodau Crefyddol.................. 62 Y teitfeu Americanaidd............................ 63 Beecher yn hawlio ei Annibyniaetíi.................. 64 Lledu gwely y môr................................ 65 Ynaiilbethar HalL............................... 66 BABDD0NUETH. Galargan i'r ddiweddar Aiicè Jones, Cemaes, Maldwyn.. 67 Lfiaeflau coffadwriaethol ì'r diẁeddar Mr. H. P. Rees .. 68 ^ala^ cyhoeddedig gan h4 evans. Pris Dwy Geiniog. mmm