Y CBONICL. RHAGFÍR, 1050. ■-.'",'—■' ■4><'< :'ì t i ;" inmauẅt * ^atwdjr. • • llythyrau at Amaethwyr y ^íynyddau..........835 Gw^wẃ^b «ẂUẅí-Lljrtbyrl,............. 3«' IJylchau rnewn Crefydd.......................... 3Ö5 . Addys^r, Dirwest, a Chanu yu Rhuthin..........36* Pa bryd ydechreuwch!..........................370; "Nid ywefaoodPlentyn"...................... 372 ' Bu.farwfy.mnwd................................375 GwerUiairfur^.....»............................ 377 Vi -. '.-^' ■•■**.-: :.\ ■■--,-' .. • r y Wíwyodubotu ■ . •' Cyflojrau Cenhndau Llys Lloegr.................. 377 Cynuyrch Atneri«a.........\....,.'....:'.^.t...'... 3X8 Diwyjjiad yn Aracrica....................;.......378 1 Jeuny IAod..ii......k.„,............ .►...-....,. 378 Trethwyr Eglwya Scotland......................378 Sel E»gob Llondain............:..'. ỳ.í..........378 Eigobaethnewydd.........................:...... 878 Llyeoedd Sirol y Màtt Ddylediou................. 878 iẃartto*.........„.............„;...,......... 378 BARDDONIAETH. Pennillion er CotTadwriaeth aro Elirabeth Evan«. 379 ! Cipdrem ar y Chwyldroadau diweddar............879 BnRlynifi.ltb8gfjr...................í.........37» X Olw»WIM*»j%-..«.v — --VVVf •». —.....»•• 3?° EVAN JONES. AROEAFFYDD, DOLQEH.AU. .. TÌ:J»<íÌt.*i î-'.-i c»i H-; i. ■ :■'.*•••