Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CRONICL, Rhif 90. HYDREF, 1850. Cyf. VIII. Ŵöiaîiau iítegtgtijgral. MYNYDD SINAI. Ex. xix. 17, 18. Pethaü ardderchog iawn yw raynyddau. Hynodir rhai o herwydd eu huchder. Mae gan Gymru ei Chader a'i GwyrtdfH dros dair mil a phum can troedfedd yu uwch na'r raôr. Mae gan Scotland ei Benneris; Spaen a Ffrainc eu Pyrenees; Switzerland ei Halpau; America ei Handes; Morocco ei Hatlas; ac y mae gan Hindoostan ei Himalaya, yn naw mil ar hugain o droedfeddau yn uwch na'r raôr. Byddai yn rhaid rhoddi wyth Wyddfa ar gefnau eu gilydd gilydd cyu bod yn wastad â hwn. Mae mynyddoedd Cali- fornia yn hynod am eu haur, a mynyddoedd Libanus am eu cedrwydd. Mae Etna, Hecla, a Ve8uvius yn Ewrop, a bron hanner myuyddoedd De America, yn hyuod ain fod afonydd o dàn yn llifo o honynt. Yr ydym yn preswylio inewn daear, uid yn unig sydd i gael ei Uosgi, ond sydd ar dâu yn barod. Mae raynyddoedd eraill yn bynod o herwydd y pethau rhyf- edd a wnaed arnynt. Aoa y rhai hyn y sonia y Bibl, sef myuyddoedd Araraf, lle safodd yr arch ; Nebo, lle bu Moses farw; Tabor, lle y gweddnewidiwyd Cnst; yr Olewwydd, lle byddai efyngweddio; Sion, lle safai y deral; Calfari», Ile bu Crist. farw ; a mynyd I Sinai, lle y dodwyd y ddeddf. Ni buasai air o son am rai o'r tnynyddau hyn, oni buasai yr byn a wnaed arnynt. Edrychwn yn 1. Ar Simai fel y mae yn awr.