Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CEONICL, Rhif 89. MEDI, 1850. Cyf. VIII. &nercfjúm a Jlaneston. EIN PERYGLON A'N DIOGELWCH. Ysorifenwyd y llinellau canlyDol yn Haf 1849, pan oedd yr " haint yn rbodio yn y tywyllwch." Maent yn efelychiad o Salm 91. Dymunem i'n cyfeillion edrych dros hòno cyn eu darllen. Yr oedd Dafydd yn malchder ei galon wedi mýnu cyfrif y hobl. Dangosodd yr Arglwydd iddo dair gwialen, sef y cleddyf, y newyn, a'r baint; a cbaniataodd i'r brenin gymeryd yr un a ewyllysiai. Dewisodd yntau yr olaf, sef yr haint. A bu farw o'r bobl o Dan byd Beersheba ddeng mil a thriugain. Pan oedd y pla yn dynesu at Jerusalem, gwaeddodd Duw, " Digon bellach, attal dy law," onide buasai feirw llawer yn ychwaneg. Tybir mai ar yr acblysur hwn y cyfansoddwyd y Salm hon. Hen elyn dynoliaeth yw yr haint. Ymrodia ar byd a lled y ddaear er's miloedd o flynyddoedd. A gwelwn yn eglur mai Duw yn unig all ddweyd, " Digon bellacb, attal dy law." Oddiwrth y Salm a'n sefyllfa, nodwn yn I. Beryglon ein bywyd natüriol. Mae mewn perygl oddiwrth gyfanaoddiad ein cyrff. Mae ein cyrff wedi eu cyfansoddi yn debyg i oriawr yn cynnwys llawer o rodau, ac ni raid tòri y main spring er ei rhoddi i sefyll; ond pe byddai un o'r olwynion yn cael ei thaflu oddiar ei becbel, dyryeai y cwbl. Mae ein cyrff, médd Watts, fel telyn ag ynddi gannoedd o linynau, a pbe