Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CRONICL. ÌONAWR, 1850. ANERCHIOM k H&NBSION. Gair «t Ortichwrlwyr dideimlad..........•........ S Y Merthyr Cristionogol cyntuf yu Mrydaui....... 9 SeneddSatan.........................'.............11 Dedwyddwch y Nefoedd.......................... 13 Dadl mewn Seler rhwnir y Gwirod a'r Ffrwd......13 Tymmontu Gwlad Cauaau......................... 1S Achwyniad Blwyddyn ar dranc...................21 Adagoriad. Capel Saleoi, Llanymddyfri...........22 "Prouhwydoliaeth Iloby n Ddu".................. 24 Y ,N EWYDDIADUR. WÜsk Y Gymdeithas Wladol er add)S>ru y lludiou...... 24 'OÍSŵS Y Timn tt'r Newyddiaduron Toriaidd.............24 Mr. Cubdeu........................................25 Ymweithiad epwyddorion Heddwch................ 25 jiirwyo Swyddog Milwraidd..................... 25 ElihuBurritt...................................... 25 Dirwest........................................... 25 Duc Wellinpton...................................25 Gwrthod claddu plant heb eu bedyddiu.......... 25 - Rnilffyrdd........................................ 26. Addoldai Ymueillduwrr.......................... 26 ^ r Eglwys yn Nghymrn..........................26 Cro(tl..............................................26' Teitbio yn y dyddiaa irynt........................ 26 Y Frenhineí...;...................................86 Eplwys Sefydledig Scotland.....................26 Ffurdd i galedu plentyn..........................86 Lloag...*.........................................26 Cẃio rhad........................................26 Llaeth i dri»;olioti Lluudain........................26 Gwinwyddeu ffrwythlawn......................... 27 America........................................... 27 Terol ar Fynydd Sîon............................. 27 Haelioni........................................... 27 C.ffi a Chicorr....................................27 Y Taberuacl Cyuuejg yn Alderagale Street.......27 BARDDONIAETH. ; \ Ymweliad Elen Egryn ft Llyiilleifind.............88 'Ptíui.iUiim Nud.iliir............................... 29 PenniUiun ar farwolaeth Mis» Eluabeth Edward» 30 EVAN JONES, ARGRAFFYDD, DOLOBLLAU. ( Prü ceinioÿ a dimai.)