Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

;Äi &'■- Y CRONICL. TACHWEDD, 1840. NODIADAD YSGRYTHYROL. ^§ Y Llvthvrat Philemon.......................... 323 Arch No_h....................................... 330 ANERCHION A HA.NESION. Serch a Gweddi Mam ............................331 Bí Aildysg y Fam Gartref........................... 334 'Áf'H* Athrofa yr Aelwyd............................... 335 fe»:':- Pabvddiaeth ac luddewaeth...................... 33» í ' í^r ; Adgotìon Cenhndol —V Corwynt.................340 ŴŴc'f ' ^ Llytl.yr at Gyfaill Eglwyeig.....................3)3 îẀL,,í! Cvnçhorion...................................... 314 V;ŵ',. _ Tí,i>)~d....................................í" Ì^l^ Y MÍWIUDIAWJH. r ý£.'Á / <J.' * Y Cholera.................................;....., 345 Ẅ_ l)i«on o waith..............................,......,84- Y Cyngrair Efen^yltiidd......................"•....845- Cẅp.; .)/*> Poblogrwvdd yr Ünol Daleithiau...............•••"345 b§mì4 Vwÿ& Caethion'y Byd.................................. 345 £•+<-> ■'"" Tybaco...........................................345 -tí_4?- Y Barnedigaethau ...............................345 r?^>í A.V ■-, Cvfarfodvdd GweddYo............................ 346 C^öo '■"> D.iiom Ûuw..................................... 346 %'. ì*% '«v* Trysorfaau y Cymdeithasau Crefvddol...........346 P,íäsî-i' Y Dreth Eglwys................."____;;..........34ti iŵ Gormod gwanc yn cael ei gosbi................... 346 ft-W Dychweliad Dr. Boai i'r India................... 347 C'.'" Bwrdd Masnach.................................. 347 %ÿ. Araeth YmeMwdwr Rwssia.— í Gaethfasnach... 347 UÄ Marwolaeth Es_ob Norwich...................... 347 öfi Cynuadledd y Wesleyaid......................... 347 Hungary a Rhufain.............................. 348 Cynnadledd Heddwch yn Paris................... 348 Llýwvdd r'frainc................................. 348 n 8vch_ Llyn neu Fùr Haarlem.................... 34% SHB-W Yrawelittd y Cholera............................. 348 u Yr Iwerddou.—Y Cymry yn Lluudain............349 -fêgjí Adenedigaeth drwy y Bedydd....................M9 Y Ddirprwyaeth er Adeiladu Eglwysi Newyddiou 349 BARDDONIABTH. Dymuniad yr Eneth Glaf........................350" E-síffe. Pabeth yw Oes?.................................. 350 l'r Meddwyn..................................... 350 S-;Ä Englyn i Syr J. Williams........................ 350 ££' EVAN JONE8, ARORAFFYDD, DOLGELLAU. ( Prit ceiniog a dimai.) b___9-S_ •'>•