Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y C fi 0 N I C L. Rhif 78. HYDREF, 1849 -Çyf. VII. (ftoftamt. - PREGETH ANGHLADDOL MISS JANE M. TIBBOT. " A holl ogoniant dyn M blodenyn y frlaswelltyn. Gwywodd y glftswelltyn, n'i flodeu- yii a üyrtbiodd. fithr i;air yr Arglwydd sydd yn uros yn dragywydd," 1 ÌVdr 1. 24, 25. Yn y geiriau hyn mae yr apostol yn gosod dau beth ger ein bron, sef gwywdra y natur ddynol, a phartiad gwir grpfydd. Er i iii weled y ddau betti hyn yn eu llewyrch a'u lle priodol, sylwn yn I Fod rhyw ogowiant a harddwch mawr yn perthyn i ddynolryw, yn enwedig i bobl ieuainc. Yn 1. Y mae harddwch a gogoniant mawr yn nghyfansoddiad ein cyrff. Os edrychwn ar y corff yn ei gyfanswm, neu es edrychwn a: unrhyw aetod unigol, y mae ei gyfansoddiad, ei gyfaddasrwydd, ei wahanol ysgogiadau, a'i orchwylitn, yn hardd a gogoneddus iawn. Arwyddluu ydyw corffdyn i osod allan anfeidrol ddoethineb, daioni, a gallu yr Hwn a'i gwnaeth. Edrych arno a phob aelod o liono wedi cael ei waithio o bridd y drlaear sydd ddigonol i argyhueddi yr anuuwiaid mwyaf anffyddiog o'r Bod anweledig sy'n gweithio poh peth wrth gynghor ei ewyllys ei hun. Campwaith ei Grëwr yn y byd isod yw corff dyn ; blodeuyn ydyw lieb ei ail mewn barddwch yn mhlith boll flodau y maes, er cymaint eu hamrywiaeth, pan y mae heb ei nnliarddu trwy gamym- ddygiadau tuag ato. 2. Y mae harddwch a gogoniant mawr yn y tnedr a berthyn i ddyn. Ni chymerir i mewn yma y medr moesol sydd gan rai dynion yn ngwasanaeth eu Creawdwr, yr hyn sydd yn harddwcli ar harddwch, ac yn ogoniant ar ogoniant: eithr y medr a berthyn i ddynion fel dynion yn eu hym- wneud â phethau y bywyd hwn, a'r hwn sydd fel hlodeuyn diflanedig. Y mae y medr hwn yn annhraethol fawr mewn llawer, ac anhawdd dywedyd pa mor fawr y byddai mewn Hawer rnwy pe cai feithriniad priodol. Gwyddom fod m^öedd o greaduriaid yn llawer cryfach a chyflymach eu li0gogtadau na dyn; etto medr dyn eu trin, eu trafod, a'u dwyn i'w