Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CfiONICL, Rhif 76. AWST, 1849. Cyi>. VII. Cofcamt PLANT Y PARCH. JAMES DAVIES. BaRCHBDIO Prawd,—Man yn hysbys i chwi y çorthrymderau a gyfarfu & ná j mÌBoedd diweddaf. Ein gweddi daer yw ar fod pob peth yn cydweithio er ein daioni, t'n frwneud yn fwy duwiol u defnyddiol. Meddyliai» anfon ychydijr o hanes y plant bach i thwi roddi yn y Cronici rnor fuan ag y byddo yn fryfleus. Gadawaf yn hollol ot eich doethineb i gyfuewid rhai ymadroddion, a rhoddi ymadruddion eraill mwj- priodwl yu eu lle. Hanes marwolaeth Ricbard a Thomas Anthony, meibion James Davies, Llanfair. Richard, a fu farw Ebrill 22, 1849, yn wyth mlwydd a hanner oed. O ran ei gyfansoddiad, yr oedd yn hynod iach yn gyffredin; yn un o'r rhai harddaf o ran prydfertb- wch; o ran ei dymher naturiol yn addfwyn a siriol iawn wrth bawb; yn meddu presenoldeb meddwl uwchlaw y cyffredin; a mawr hoífid ef gan bawb a'i hadwaenai. Yr oedd yn meddu llais peraidd i ganu, a mawr hoffai y gwaitb. Canodd lawer iawn ar yr anthem hòno,— " Dro» droseddwyr o'm bath i Rhoes ei hun ar Galfari— Trwy jryfiawnder fy Meìchiau caf fyw." Yr oedd yn perthyn i Ysgol Sabbathol Siloh amrai feibion a a merched bach yn meddu dawn rhagorol i ganu, ac ystyrid Richard yn un o'r rhai mwyaf hyawdl o honynt. Byddai yn »on llaweram farw, ac yn arswydo yr amgylchiad. Yr oedd yn mawr hoffi yr Ysgol Sabbathol a moddion gras. Dangosai fawr hoffder i glywed ymdiiyddanion am Iesu Grist a'i ddyoddefiadau, a dedwyddwch y nef, &c. Y Sabbath cyn ei daro yn glaf, aeth heibio i deulu yn yr ardali'w gwahodd gydaj ef i'r capel, a Uwyddodd hefyd. Yr oedd yn dra gofalus rhog arferyd ymadroddion llygredig; a pban y