Y CRONICL. MAWRTH, 1849. Arluniau— Tr Archoffeiriad a'r Lrfiad. COHANT Juhn Bunyan hhW>Ìi...........m*.........••• 68 ANERCHION A HANESION. Dadl y Rhyfelwr a'r Aradrwr................... 73 Cyílufnreddiad yn lle Rliyfel................. ... 78 Rbyfcl.—At ifr. J. R............................ 80 "Drwg genyf drostynt."......................... 83 Cerddoriaeth..................................... 8* T NEWYDDMDUR. Taleithjnu Traraor Prydaiu...................... 88 Yd 'i'rnmor....................................... 88 Llywydd Ftntine................................. 89 Acliua Atlriysg yn Nghymru..................... 89 Y Parch. Horry LongneviUe Jones............... 89 Drylliaa hen Ddina»............................. 89 Tnfn newydd i aycbu............................ 89 Y Rbyfel ynlbdia............................... 89 Truul cynnulioelh Milwyr ........................ 90 Ebeoe/cr, Cui-rdydd—CaagUad Cenhudul......... 00 Durlithiau Cymreig yn Llundain................ 90 Yr Efengyl yn Ffraiuc.......................... 90 Cuethfum.uch America............................ 90 Ceiifon.ia........................................ 91 Curchur Newỳdd................................. 91 Truul y Llywodraeth............................. 91 Prynu Hhyddid dwy Gaethes.................>... 91 I'ont Newydd Llandeilo.......................... 91 Pwy ddyfeisiodd Bont Menai !.................... 91 Yagol Frutanaidd y Foel......................... 91 Ysgol Frutanuidd etto........................... 9X Dyfgyblaeth Carcharau.......................... 93 BARDDONIAETH. Coffodwriaeth Edwnrd Amtii.................... 93 Coffudwriueth iiiu unig Fab Mr. a Mra. Wiliiama 93 Llinellau Coffudwriiiethol .....*................... 94 Dymuniud oddinr wely Cyatudd................. 91 Englyu lìuddugol................................ 94 BVAN JONBS, AKGRA1»FYDI>, aOLOELLAU. " (Prit CfiniOÿ adimui.)