Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

*íŵ*f0*éti$liíti' R«Ijr 671" EBRILL, 18ÖÔ. [Ctf. LV1I. Y CRONI G L. DA* OLTttLABTB T PABOH. EEINION THOMAS, a'r Proff T. RHTS, B.A. CYNWYSIA.D. THDAi. ... »í ... M ... 100 ... 101 ... 1M K«DUíil BrWA»OL, «A> UDTIOH— T Drafod a D.S.D. Mtrehed y Frenhloes yn.India ... Caniymiadau Erchyll Dtddf Puttlnwyi- Ded4f Dydd Ff wl Ebrill CftdT»ii Joües, Caerfyrddi* itlU AMBTWIAHSM— Tr An«enrhtidrwydd am yrTtbryd ülii, rti ydiwtidar Barca. D. ÎB. Joneí, Cl'wiiot ... ... ... ... ... ... 10* T Tadau Tmneilldu 1, gan y Parch. D. 8. Thoma», Llanrwtl ... ... 11* T diwtddar Brifathr»w y Parch. M. D. Joflei. Bala, gam Dr. W. Pam Jonet 11» Gwelliant öwallau ... ... ... ... ... ... 11# Iatu'r Satr • Naiartt», «an Mr. Bobtrt Bird ... ... ...11« Daily Waif ... ... ... ... ... ... 12) BiUSOIIiJRI- Lliaellau Cyfarchiadol l'r Parch. W. P. WilUams, Watnfawr, «a* Paŵrog 19* T Dyn Anfoddog, gan Beron, Pwllheli ... ... ... ... 109 Mawrhau y tiwaad, «*m Mr. Arthur Rowlandt (Ab üthr), Bhyl ... 118 Anerch Prlodasol i'r Pareh. Llywelyn A. Jomta, Aberaarou, «am Mr. D. •. Thomas, Llanrwtt ... ... ... ... ... ... M» CtNGL GOFFA— Mrs Cataeri»» Erans, Bangor, prau Ll. T ...*»<** U* Mr. Thomaa Jones, H»ol tîndtb, Caerfyridlm, «aa Mr. Bt». üt»m, Wlnton, Bournemouth ... ... ... ... ... 180 Cwr«L ir Adroddwr— Dim ond '* Tkank yu," gan Mr. E. O. Jonei, Ptntrt Berw, 6a»rwtn ... 12t 00» A CHADW— Orafrddol, Gwleidyddol, Cytrtdlmel, Galwadan a Bn íarw ... ... 114 IiM T MII, «AK TmTHIon— Deddf Prynn Tai, Talr Miliwn eto ar Arfa», China a'r Eidtl ... ... 12« Beilfftrdd o Cairo l'r Cape, John Morlay a'r 8wda», Bamwr Darlin* a'l GTmraer ... ... ... ... ... ... ... »17 ÉrgTd i FaflaMh Bydd ... ... ... ... ... 1*8 7TW1Ç