Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YCRONICL Rhif 6G5.1 MEDI, 1898. rCYF. LVI. NODIADAU ENWADOL. TRIPIAU YSGOLION SUL. Arfaethaswn ysgrifenu gair eto y mis diweddaf ar y niwaid raawr i foesau, a'r gwastraff mawr ar arian a achosir drwy dripiau ysgolion Sul. Dyma amser y tripiau hyn. Gwelaf yu awr fodgohebydd i uno'rnew- ydduron wedi caeì y blaen arnaf, ac felly nis gallaf wneud dim yn well na dyfynu paragrafí " Oüver " yn y Celt am Awst ^ed. " Pe buasai Ysgolion Sabbothol Cyniru yn dod ya ddigon cal a chreíyddol i roddi yr arion a wariant yn flynyddol ar cxairsioiis, i'r Gymdeithas Genhadol, buesai rnwy o'r byd wedi ei enill drosodd o'r tywyllwch i'r goleuni nag syd i. Myn yr ysgolion gael eu pleser-de'thiau, gan nad beth íydd galwadau y Gymdeittps am gynorthwy. Pa synwyr sydd (a chau cre ydd alian) mewn gwario o wyth i bymtheg puut ar cxcursion, a mil- iynau o baganiaid yn nhywyll leoedd y ddaear yn syched'g am wybod- aeth helaethach o'r gwir Dduw ? " Defaid eraill sydd genyf," meddai yr Athraw : ond y mae "eraill " yn derm ag y mae'r oes grefyddol hon yn ei anwybyddu, ac os ä phethau ym mlaen ya hir fel y maent, bj^dd y term wedi ei golli yn fuau yn hunanfoddhid cymdeithas. Y gwirion- edd a ddygwyd i'r golwg yn y Diwygiad PíOtestanaidd oedd cyfiawn- had trwy ífydd : y gwirionedd a ddyga y Diwygiad nesaf i'r golwg fydd hunau-aberth crefyddol." Yr wyf yn gwybod am un ysgol Sul a aeth i ddyled er mwyn boddio ei hawydd at bleser. Nid oedd yn y drysorfa ddigon o ariau i dalu cludiad yr aelodau i gyrchfau ei phleser, ac awdur- dododd yr ysgol hono ddynion i godi diîon at y ccstau o'r ar'audy. Yr wyf yu cywilyddio wrth ysgrifeau yr hanes, ond rhaid dyweud y gwir, er fy mod wrth gyhoeddi'r peth yn rhoi achos i'r byd i'n gwawdio. Gwn am un ysgol arall wedi myu'd yn agos i ^"25 o ddyled am ei bod wedi llogi tren ac ychydig o deithwyr wedi uno á'r trip, am ei bod yu ddiwrnod gwlawog. Rhaid i ni gael diwygiad yn hyn. Yr wyf yn hoffi cael dydd o ẁyl i blant yr ysgol Sul, a gellir treulio diwrnod difyr gartref heb wastratfu arian na pheryglu moesau. Ni bu erioed fwy o gamenwi ar ddim na galw y tripiau hyn yn " drens rhad."