Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CRONICL. Ruif 541.] MAI, 1888. Cyf. XLVII. OYNWYSIAD. ANEECHION A EANESION. V Parch. Toseph Evans, Capel Seion..................,. 133 Gwersi ỳn Hanes Saccheus......... ....,......•...... 136 ADRAN AMRYWIAETH. Capel Tooling, Lhmdain .........*.................. J.40 H oliadaíi ac Atebion ar Exodus..................-----,. 142 Dysglaid íach o friwfwyd ..........»>................ 144 YSGOL YR YSGRIFENYDD. Çystadleuaeth y ''Cronicl"—Tywyllwch moesol.......... 146 Pregeth fer'.......................................". 148 Paham yr wyf yn "Llwyrymwrthodwr" ................ 149 CONGL GOFFA Mrs. Anne Lloyd, Cwmfîrwd................. r.......... 151 James Henry, Efail fach, Llanddarog, Sir Gaerfyrddin.. 153 TON. Iesu fy Nuw ............................................ 155 ADCLYGl^ ■ AR NEWYDDION Y MIS. Mesur Lleotraeth Mr. Eitchie ___................... 156 Gladstone a'r Gyllideb ..........___................. 156 Gower a'i Gwersi........................................ 157 Heddwch yn mysg y Bedyddwyr ...................... 157 Cymdeithas yr Jaith Gjmraeg... .^,^.................... 158 Lillon ac'O'Brien...................,.................... l59 Athrofeydd y Bala a Chaerfyrddin...................... 159 RIlAMANT SEILIEDIG AR FFEITHIAU. Bleddyn y Bugail..................................... 160 EARDDONIAETH. Rhodio'n Gywir—Yr Ardd—Toddaid Beddargraff........ 104 BALA: r ARGRAFFEDIG GAN H. EYANS. » Pris Dwy Geiniof. «OÍ^S á)