Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"Y* CRON Rhif' 538.J CHWEFROR, i8£8. [Cyf. XLVI. OYFWTSIAD. ANERCHION A' HANESION. Y diweddar Barch. W. Watldns, Maesteg ...,,...... 37 Rrcgeth....................?...................... 40 ADRAN AMRTWIAETH. Y Sabbath yn ei ddechreuad, ei hanes, a'i hawliau...... 49 Annibyniaeth...................................... .52 Y GYÍeillach Grefyddol ........,.................... 54 Y-Meddwl........................................ 55 Holiadau ac Atebion ar Ex-idus...................... 57 . Y Golygwyr a'u Gohebwyr......................... 00 YSGOL Vli TSGRIFENYDD. At ein Gohebwyr Ieuainc.......................... 62 CONGL GOFFA. Y diweddar-John Edwards, Ysgubor Fawr ;........... 63 ADOLTGIAD AK NEWTDDION T MIS. Mri. Balfour a-Blunt ............................'., 64 Esgymuno Spurgeon ........, c.................... 66 Yr ííglwys o ddifrif i ddegymu...............■___... 66 Canlyniad y cynhwrf yn Llundain.................... 67 BARDDONIAETH. Penillion ar farwolaeth Mr. John 01iver .............. 68 Yr Ysgol Sabbathol................................ 68 Ádgofion serch o'r Parch. D. Wynne Evans........... 68 Yr olwg gyntaf ar Aberth Calfaria.................r .. 68 BALA: CYIIOEDDEDIG GAN H. EVANS. Eris Dwy Geiniog.