Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

_. *-.». iiit------—.....------......—....................______J5gyvT3. CRONICL.' j RHIF417.] IONAWR. 1878. [Cyf. XXXVI. G_T_>T_NrW"_rSI__.ID. ANERCHION A HANESION. j Prawf Icsu a'i wersi............................... 5 j Talfyriad o gyfarchiad coffadwriaethol................ 10 j Achos yr Annibynwyr yn Nghaerlleon ... . .......... 15 I Gair o'n profiad .................................... 16 j Gwersi Byrion ............'-••_>................... 17 j Coleg Aberhonddu a'r " Pwyllgorau bach *'............ 18 j Sylw gan Tobit..................•.................. 21 1 Coron Pregethwr.................................. 22 ! Y Pärch. S. Dnvies a Gol. y " Tyst" ................ 23 1 " Y Cronicl," " Y Tyst," a I>an. Evans............. 2.4 Cair gan J. R..................................... 26 ADOLYGIAD AK NEWYDDION Y MIS. i Llofruddio, lladd, a chropi.......................... 27 j Anerchion H. Richard, A.S......................... 20 Nodwy'ddau Cleopatra.............................. 31 Areithiau Gladstone, Bright, a Chamberlain........... 32 j BAE.DDONIAETH. : Collais fy mam.................................... 34 | Englyn a g\ lansoddwyd ar enedigaeth baban.......... 34 j I >au bennill i'r gyfeillach grefyddol .................. 34 i Yr efengyl........................................... 35 j Engìvn i'r ddiweddar Mrs. Roberls, Albcrt Vaults...... 35 j Hiraeth-gân, er cof am Thomas Williams, Corphwy.sfa.. 35 Y llythyr-giudydd—Er cof ain Lewis bach—Yr Ysgol "Sul 36 HAEA : CYHOEDDEDIG GAN II. EYANS. J7T^ cf rrla IJu-u Geiniog. b_íS^l Ì7 >^____i---------_____—.....-- -........;i _i »«s ^^