Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

y Cynnuiysiaò. EFELYCHIAD 0 6ANIADAU 8ANKEY. At ()l. y Cronicl Profedigaeth yr Efelychwyr Sefyll yn y frwydr Y drws yn hongian .. Iesu a'm earodd Dos, gweithin ynfy ngwinilan Cladda dy ofid...... Digrifwch ya oes oesoedd .. Egẃyddoríon Dauiel.. Mwy iddyfod...... Bydd melus glànio draw Deuweh ataf ti...... Iesu, digon yw...... Uau hadau earedignwdd .. Tyr'dadre' Yr hen hen stori Ü saf yn ddew r dros Iesu Deweíi blant ut y Ceidwad .. Ytlysau........ Wele fi, anfon tì Curo, euro, pwy sydd yna ?.. 229 Iesu o Nazareth vn myned 229 heiuio.. 243 230 Ni bydd eisieu arnaf .. 245 230 Yr lësu ddaw .. 245 231 A hvn fydd vn nefoedd i mi 246 232 Pwy bynag ewyüysio Iach yn mreichiau iesu 246 233 247 234 Goleuni yn v glvu 248 235 Yn Eden uwchben 248 23Ö Rhoddi ein gofal iddç ef 248 236 Goleuui vii vr hwyr .. 249 237 Mut o waith dros Iesu 250 237 Etto iaae lle..... 251 238 Bvẁyd am drtm 252 239 Cludo'r arfau..... 252 240 Diin ond dail yu unig 25:: 240 Gwvnach na'r eira «63 241 Galar yn troi vn orfoledd 254 241 Ceisio v eolledigion ... 255 242 Cariad Duw..... 256 243 BLAENAT FFESTINIOG: ARGRÀFFWYD GAN JONES AC EYANS, FOUUCROSSES.