Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

fc .. Y CRONICL. Rhif. 382.] CHWEFROR, 1875. [Cyf. XXXIII. Anerchion a Haneston. PLAST DRAYG GWEIXLDOGIOX. TY ELI, EI HANES, A'I WERSL— 1 Samuel I—IV. I. Hanes ei anwiredd. Yr oedd Eli yn benteulu, yn farnwr, ac yn offeiriad. Gwaith yr offeiriad ydoedd gweddîo, ymgynghori â Duw, ac aberthu dros y bobl. Yr oedd ei blant yn "feibion Bdial," sef yn annuwiol. Gelwir hwynt yn offeiriaM, a dywedir eu bod "heb adnabod yr Arglwydd." Ennillent eu bara wrth wasanaethu yr Arglwydd, ond nid adwaenent ef. Bu ambell un fyw gydag arall am fiynyddau, heb ei adnabod, ac felly y bu y rhai hyn gyda Duw, Yr oedd Israel y pryd hyn yn lîghanaan, Y Tabernacl a adeiladasid yn yr anialwch, wedi çael ei ddwyn i Silo, dinas yn llwyth Ephraim. Yno yr oedd Eli yn byw; ac wedi iddo heneiddio, ymddiriedodd wcinyddiad ei swydd- au i'w feibion. Yr oedd hyn yn ofnadwy, yn enwedig pan 7 gwyddai fod ei blant mor annuwiol. Nid oedd y rhan o'r aberthau a neillduasai yr Arglwydd i'r offeiriaid yn ddigon ganddynt. Dygent y cig a'r brasder a ddylasai gael eu haberthu i'r Argìwydd. Gwnaethant felly "nes y fneMdiodd y bobl aberthu." A pha ryfedd! Pan ofynid i'r tyddynwyr, paham na wnewch chwi gymerỳd yr aneirod cochion a'r ŵyn èlwydd i Silo i'w haberthu eleni fel blyn- yddoÉd/d eraillî Nyni eu cymeryd yno! Na wnawn, /a ninpgu yn gwybod am anonestrwydd ac annuwioldeb y ddau façhgen sydd yno yn offeiriadu! Ai tybed nad oes ynia wers i deulu y degwm ac ysbeilwyr cymunroddion? A, byddai yn burion i foneddigion y cymdeithasau crefyddpj gymeryd addysg.