CYMDEITHÀSIU CREFYDDOL, AM Y FLWYDDYN 1875. DAN OLYGIAETH Y PARCH. J. ROBERTS, CONWY. CYFROL XXXIII. BLAENAU FFESTINIOG: ARGRAFFWYD GAN JONES AC EYANS, FOÜROROSSES.