Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

cŴAA^rf^** i : ■ àäL Ehif. 378.] HYDEEF, 1874. [Ctf. XXXII. Anerchion a Hanesion. ŴC Y CYMANFAOEDD A'E TTJCHANWYE. Nid yw yn hoff getiyf ysgrifenu,.ar faterion fel hyn. Pan gyhoeddodd y Goheb. yn y Faner, "y casglai efe a phawb a ddarllenant y Cronicl bach fod Uunio bradioriaeth a phethau ofnadwy yn cael eu gwneud yn Nghynnadleddau Maldwyn 50 ml. yn ol," gosodwyd fì dan yr angen- rheidrwydd o ddweyd wrtho am "edrych yn fy wyneb i;" edrychaf finnau yn ei wyneb yntau. Yr oedd cymaint wahaniaeth rhwng cymanfaoedd 50 ml. yn ol a chymanfa-[ oedd y blynyddau hyn ag sydd rhwng yr olaf a'r eisteddi fodau. Yr oedd y gweinidogion yn dyfod i'r hent ,gymanfaoedd ar eu traul eu hunain, heb gael eu gwahodd òddieithr gan eu Meistr mawr. Pregethai yn gyffredin yr rhai pellaf, a rhoddid y flaenoriaeth i'r hynaf. Ond yn( awr telir am fyned i'r gymanfa; ac wrth fod llawer o« honynt yn cael eu cynnal ar ddyddiau yr wythnos, prj nad oes galwad ar weiiudogion gartref, y maenb wedi b_odv yn ffynnonell o gryn eh-ypifllSì %dd wedi "yniddyrcha yá.uwch nag eraill," jjjmeûl Lladmerydd. Öeir eyfrif lledN fanwl o'r casgliadau. at ,y gymanfa, ond ni chyhoeddir ỳ •modd |f T|tehir hwy; ac y mae rhai wedi beiddio dweyä na renir yn ol hyd ffordd na phwysau talentafaj«|lŵfarwr. Ac y mae llawer o deimladau yr eist©||Splau jn nghymanfaoedd y blynyddoedd hyn. PípT oedd y ;gymanfa yn Nghaergybi, a gweinidog o'r De làewrt hwyl,