Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 377.] U £yflriunj$iaò. i'dfet ANERCHION A HANESION. Y dinaâoedd mawfion'..... ?.*........i..-.. .;*.............'..-,.'•'-229 Gwadu tragwyddol gosb!..........................■.'.......... k>4 Cyfnewidiadau Cyft'es v Methodistiaid................... 236 AtO. R,, DolgeHau...*...........................:^..,........ 238 Swyddau a swyd dogion...........................Z..u. ,aẃ. 3 240: ADOLYGÍAD AR NEWYDDION Y JÍIS. Éfelbul Crefydd Sefydledig Ysgotland............•••••■••■ 243 Seneddwyr ŷ Senedd a'r Eglwys ..........;......;.'.......... 244 Y Tirnes, Reynolds, a'r Cüariaid.........................., 246 Bunyan a'i gofgoìofij....................................^.... 247 Ysgoliou glánau y Hior.......................... ....'..."..... 249 Aigwii?...................... ........... ..,........... ,...{.... 251 Y Dysyedydd ac yniosodiadau dienw...................... 252 BARDDONIAETH. Priodasgerdd i Mr. Robert'Llovd, Penybontfawr...... 253 Undeb............................'............................. 251 Galargan am Mrs. Jon.es. Morfa, Llariaeìhniarn.. •......_. 254 :Llinellau ar farwolaeth Mrs. Jane Jones, ürwsjtioed,, 255 Yroson geneth amddifad............................. ..... 255 Ereúf am Miss Hun)f>hre3rs, Bryueelyn, Machyulleth 255 Ton—Ebenezer.:............................................. 256 • ' ———-— . "" BLAENAU FFESTIMOG: ARGRAFFWYD GAN JONF.S AC >:VANS, FOrRCROSSES. Pris Ceiniog a Dẁrmi.