Y CEONICL. Pris Ceiniog a Dimai. Rhif. 343. RHAGFYR, 1871. Cyf. XXIX. Y CYNNWYSIAD. ANERCHION A HANESION. Dammeg y Deng Morwyn................................ 313 " Eglwysi Gweigion "..................................... 318 Byr Gofiant am y diweddar Obadiah Davies, Tal- ybont, Ceredigion....................................... 322 Fy Mam......................,................................ 324 Undeb yr Annibynwyr Cymreig....................... 325 "Christ Church," Llandrindod........................ 327 ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIS. Yr Undeb Cynnulleidfaol................................ 329 Araeth y Llywydd........................................ 331 Papyr y Parch. J. Lewis..................,............ 332 BARDDONIAETH. NadoligCrist................................................ 335 Er cof am y diweddar Barch. Robert Owen........ 335 YGlaswelltyn............................................... 336 YR AMLEN. Argraffydd a Golygydd y Cronicl.................... 2 DOLGBLLAU: ARGRAFFBDIG GAN WILLIAM HTJGHES.