Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CRONICL. Pris Ceiniog- a Dimai. Rhif. 328. AWST, 1870. Cyf. XXVIII. V CYNNWYSIAD. ANERCHÌON A HANESION. Y Bachgen dall yn gweled eilwaith.................... 201 Y Dull goreu i dreulio ein Horiau hamddenol...... 207 Mary Pritchard, New Inn............................... 211 Angen diwygiad yn yr Ysgol Sul....................... 213 Credu yn yr Ysbryd Glan................................ 215 Y Wasg:—Cysondeb y Ffydd........................... 215 Marw-g< >ffa—Miss Hannah Maliphant, Nantygwen- ith, Merthyr.............................................. 217 Marwolaeth bachgenyn.................................. 218 ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIS. Gorliíìad y Saesonaeg..................................... 219 Cynnadledd Merthyr am Undeb Cynnulleidfaol i Gymru...................................................... 221 Pa fodd y mae i Annibynwyr gydweithredu ì....... 222 Gair at "Young Wales".................................. 223 Charles Dickens wedi myned oddiar y chwareufwrdd 225 Rhyfeddodau y Telegraph................................ 226 Capel y Roe.................................................. 227 BARDDONIAETH. Yr Ysgol Sabbathol........................................ 228 Mrs. Mary Ann Richards, anwyl briod Mr. Üwen llichards, Chemist, Aberystwyth.................... 228 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.