Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CRONICL. Pris Ceiniog- a Dimai. Rhif. 325. MAI, 1870. Cyf. XXVIII. Y CYNNWYSIAD. ANERCHION A HANESION. Moses ac Aaron yn dadleu am Ryddid............... 117 Y niwaid i bobl ieuainc fynychu Tafarndai.......... 122 Cofiant Catherine Jane.................................... 126 Dadl Nimrod ac Ismael............................•....... 128 Canol yffordd............................................... 130 Amseryddiaeth Enwogion—Llythyr vni............. 131 Gofyniadau ac Atebion.................................... 132 Gemau Parlwr y Côf...................................... 133 Yr Amaethwr Cristionogol...............*.............. 134 YCyferbyniad............................................... 134 PERORIAETH. Cynwy—Molianna'u Plant............................... 135 ADOLYGIAD AR NEWYDDION Y MIS. YBourboniaid a'u Duel.................................. 136 Pwy darawodd gyntaf 1.................................... 137 Ysmocio yn Ngherbydau y Rail........................ 139 Cadw a chyhoeddi cyfrifon Eglwys.................... 141 Cyfarfod Jubili Dolyddelen.............................. 142 BARDDONIAETH. K Y Gwanwyn...........................................;...... 143 Mrs. Jane Owen, Cwmgeulan........................... 143 Robert Rowlands, Grisiau Cochion, Bethesda...... 144 Englyn ar enedigaeth cyntafanedig.................... 144 YR AMLEN. Y Trust Deeds yn y Cronicl a'r Dydd1............. 2 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES.