Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

T CBONICL.. Rhif 241. MAI, 1863. Cyf. XXI. &netci)ton a ^aneston. YR ANMHOSIBLRWYDD I FOD YN GADWEDIG. '* Canys anmhosibl yw i'r rhai a oleuwyd unwaith, ac a brofasant rhodd nefol, ac a wnaethpwyd yn gyfranoRÌon o'r Ysbryd Glan, ac a brofasaut ddaiouus air Duw, a nerthoedd y byd a ddaw, ac a syrthiant ymaith, yrnadnewyddu drachefo i edifeirwch; «an eu bod yn ail groes- hoalio iddytit eu hunain Fab Duw, ac yn ei osod yn watwar," Heb. vi. 4, ó, 6. Y mae ein testun yn nn o'r adnodau y* bu arnom ei hofn arn flynyddau. Bu arnom ormod o'i harswyd i gynnyg pregethn oddiwrthi. Pe baasai arnom awydd croesi un adnod oddiar ddalenau y llyfr dwyfol, hon fuasai; a gwnaethem hyny unwaith pe y cawsem ganiatâdj canys tybiem y gosodai allan fod tyrfa aneinf o wrandawwyr efengyl mewn sefyllfa anmhos- ibl i fod yn gadwedig, ac ofnem y daliai y gallai dyn unwaith fod yn ddiogel o ran ci gyflwr, a'i ddamnio drachefn. Ond clywsom lawer gwaitb, a chofiwn mai un o ddewisol ymad- roddion yr heu John Roberts, Llanbrynmair, oedd, nad oes dim perygl wi th ymoüwng yn ffrwd yr ysgrytìiyrau. Ymollyng- wn ninnau yn tf'rydiau adnod ein testun, ac ni ddefnyddiwn na rhwyf, na hwyl, na llyw, er ein galluogi i gyrhaedd y naill làu na'r lla.ll. Os dywed rhyw un, Chwi a gerir ac a ddryllir yn erbyn y creigiau, dywedwn ninnau, Boddlon, os â ffrwd yr adnod a ni yno. Os bloeddia un arall, Chwi a gerir ac a foddir yn y tro-byllau, atebwn ninnau, Boddlon, os á ffmd yr adnod a ni yno. Pa system o dduwinyddiaeth sydJ gen- .vcu? Ni ddylai fod genym yr un wrih egluro y Bibi 1 ba éfiwad yjr yûych yn pgrjthyn? Nid oes áchos i neb efŷ hyny -.