Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CRONICL. Rhif 233. MEDI, 1862. Cyf. XX. &iutcf)tott a ^anrston. IACHAWDWRIAETH A FYDD BYTII. " Dyrchefwcb eich Hyíraid tna'r nefoedd, ac edrychwch ar y ddaeur isrd : canys y netWdd u ddarfyddantfel mng, a'r ddaear a heneiddiu f«l dil'edyo, a'i phrt-nwytwyr yr un modd a fyddant rnrirw ; oi.d fy iachawdwriaeth i a fydd hjth, u'iri cyíiawi.der ni dderfydd,"—Iìsay ii. o'. Fe gofynid i'r rhan fwyaf o ddarllenwyr y Bibl, pa rai o Iyfrau yr Hen Destament yw y goreu ganddynt, meddyliem niai yr ateb fyddai, llyír Jub, Salmau Dafydd, Diarhebion Sulomon, a phrophwydoliaethau Esay; ac yti wir, y îuae rhyw feiusùer ynddynt sydd yn codi y medtlwl uwchlaw y byd a'i de^anau. Mab Amos oedd E.->ay, y prophwyd enwog hwn i'r Arglwydd. Ystyr ei enw yw, Iitchawdwriaeth yr Arglwydd. Yr oedd ya byw yn nyddiau Uzzîal>, Jotham, Ahaz, a Hezeciah, brenin- oedd Judah. Y mae ei ysgrifeniadau a'i brophwydoliaethau yn farddonol, ac yn fwy efengylaidd, debygem, nac un arall o'r prophwydi. Wrth ei ddarllen, gallem fetldwl ei fod yn byw yn yr un oes a'r Gwaredwr; mae fel wedi ymddyrchafu goruwch pawb a fu o'i flaen, er cael golwg ar deyrnasiad ae ymgnawdolíad yr Arglwydd Iesu Grist, a llwyddiant yr efengyl. Yn y bennod hon, y mae yn dangos ardderchogrwydd yr Arglwydd fely mae yn amddiífynfa i'w bobl; ac yn cynghori y rhai sydd yn hyderuyn Nuw, ac yn dilyn tìÿrdd cyfiawnder, i ymddiried ynddo. Y"n yr adnod hon, dywed y darfydda y nefoedd fel mwg, yr heneiddia y üdaear fel dtlledyn, ac y bydd marw ei phreswylwyr; ond fod Duw wedi darparu ar gyfer hyny iachawdwriaeth a fydd byth, a cbyfiawader ui dderfydd, i'w bobl. Sylwn yn—