# CroẃL Ehip 229.] MAI, 1862. [Cyf. XX. ¥ <£tsnníD|?síalf. ■ > COFIAINT. Edward Wüliaras .................................. 117 Mrs. Elen Roberü, Rhydyrarian.................... 118 ANERCHION A HANESION. Byddwch ddystaw.................................. 120 Ethoiedigaeth ..................................... 123 De'wch t'r Cwrdd mewn pryd...................... 128 At Mr. Rees, Cendl ................................ 130 Vmgom rhwng Moses aHobab...................... 132 Cofrestru Capeli.........J.......................... 134 Adolygiad y Wasg—Y Goel ac Arian Parod ........ 135 Priodas üreíyddoi.................................. 137 Eurlwch............................................ 138 ADOLYGIAD AB NBWYDDION Y MIS. Cyfarfod Chwarterol Mynwy........................ 139 Y Parch. T. Rees. Cendl............................ 140 Misoedd y Çrogi.................................... 141 Y Rhyfel yn America .............................. 143 BARDDONIAETH. Fredrick Hughes, Cabinet Maker.................... 144 Hiraethgau ........................................ 144 YR AMLEN. Y-Coel ............................................. 2 Y Casgliad o dros Ddwy Fil o Hyrnnau............ 3 EVAN JONBS, ARGRAFFYDI), D0LGELLAU. Pris l£c.