3£ CẀ CẄ' 0 0 0 0 0' $ Cronirt Rhlf. 135.] GORPHENAF, 1854. [Cyf. XIL ¥ ©.jjnntojjsiaö. ANERCHION A HANBSION. Ty wysog Tangnefedd.................................... 169 Y Rhyfel................................................ H8 Cobler Hamburgh....................................... 183 Yr Huuanleiddiad..................................£*§. 185 V NEWYDDIADUR. Maine Law i Brydain.................................... 133 Y Drefa Wiríoddol yn Nbý yr 'Arglwyddi............... 190 ■'Shine" Talhaiam o'r Palas Gwydr.................... 190 Y Dreth Eglwys........................................ 191 Cyffes drom yn erbyn Prydain.......................... 191 Ffaith anystwyth i bleidwyr rhyfel...................... 192 Dyiedion Addoldai...................................... 193 BARDDONIAETII. Boddlon ac Anfoddlon............%...................... 195 Pennillion i Miss Eilin Evans............................ 195 Talhaiarn a Twm y Go'................................. 195 Pennillion i Watch Guard............................... 196 Englynion ar farwolaeth Miss Elen Aubrey.............. 196 Priodas Mr. Owen Prytherch............................ 196 Yr Iaith................................................ 196 YR AMLEN. At Ohebwyr............................................ 2 Yr Argraffwasg.......................................... 2 Y Dreth Eglwys yn Llanbrynmair....................... 4 EVAN JONES, ARGRAFFYDD, BRYNTEG, DOLGELLAU. CPris ceiniog a dimai.j çv>o mrnt ì Ö òöSjíS