Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

fsl ,o Crottirl. Ehif. 133.] MAI, 1854. [Ctp. XII. ¥ ©sttntDîsíaU. ANEBCHION A HANESION. Myfyrio yn y Maes fin Nos................."'...........113 Y Colegau.............................................. 120 Yr Huaanleiddiad.-Pen 1..............................121 Effeithiau y r Efengy 1................................... 124 Llythyr o Ameriea...................................... 127 Purwr a Glanhäwr Arian............................... 130 Y NBWYDDIADUB. Anrhegi Ddiacon, a thalu y Ddyled..................... 131 Gwallgofrwydd Prif Lywyddion Araerica................ 131 Diwygio Prifysgol llhydychain.......................... 132 Y Ciniaw i Syr Charles Napier.......................... 132 CiniawauGŵyl üewi Saut.............................. 133 Pyramidiau yr Aifft..................................... 134 Rhyfyg Anffyddiaeth................................... 134 Marwolaeth Mrs. Griffiths, Abertawy.................. 134 Duwíoldeb vn y Fyddin................................ 135 YParotoi i Ryfel........................................ 135 Dosbarthiadau Cy mdeithas.............................. 135 Llwon Swyddol......................................... 136 Araeth Ymerawdwr Ffrainc............................. 136 Napoleon a Nicholas.................................... 136 Rhyfela o blaid Iawuder................................ 137 Cyfrinachau Brenhinol.........,........................ 137 Anwareidd-dra y byd yn 1854........................... 138 BABDDONIAETH. Teimlad yr Aroddifad.................................. 139 Tòriad y Dail.......................................... 13(J Ochenaid mewn Cystudd................................ 140 Coffadwriaeth am Jane Jones............................ 140 Atebiad Effeithiol...................................... 140 YGerbydresfTYainJ................................... 140 YR AMLBN. At Ohebwyr............................................ 2 W. Pritchard, General Dyer, Llanrwst.................. 2 Yr Argraffwasg......................................... 3 BVAN JONBS, ABGBAFFYDD, BBYNTEG, DOLGBLLAU. (Prit ceiniog a dimai.j Cs c- ç> >-> :*>