Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

oŵo ANEHOHION A HANESION. °jg oŵo Glanhad Trefydd...................................... 1 ^Y? Creulondeb tuag at Greaduriaid Rhesymol.............. 3 ^XZ "Treth Eglwys Corinth."............................... 9 0X0 Pwy sydd genym i'w digiu 1............................ 12 oôo Milisia Meirion........................................ 17 °Y0 Pa Iwybr a gymeral? .................................. 18 gjg Cariad Crist."........................................... 19 e oAo * NBWYDDIADUR. oòo rjC Cyfarfod Ailagoriad Capel Jerusalem.................... 20 ?ŶS Ŵo Wdiad.-Burmah...................................... 22 3£ oío Diwygiwr yn lndia.................................... 22 oio £v° Madagascar.—China.................................... 23 fŶ^ ^£5 Guano.—Toll Llylhyrau Tratnor........................ 23 ^Y^ 0X0 Gwanychu nerth y Corû'................................ 23 o^ oAo Railffordd l'anama..................................... 23 qÁo. °ŷ° Cineinnati.—Mwg...................................... 24 ^<= ^jÇ^ Gwerth Lludw.—Gwrychoedd a Chloddiau.............. 24 ^ÿ^ o£o Dyfais werthfawr etto.—Llong Ryfel newydd............. 24 «IJC, Gas newydd.—Mexico.—Swyddwyr diuas Llundaiu...... 24, çáŷo Aur.—Llygaid gweiniaid................................ 2^, °X? Gwellhadrhag y Ddannodd.- Dilyn yr hinsawdd........ ■ 2a ^V? Yr Ymerodraeth Brydeinig.—Y Senedd................Y t 25 3C, . •• • oAo BA.RDDONIAETH. _Ý° "Cysgu mewn Addoliad."—Cywydd i'r Llwynog....... 26 ?Ŷ? 'Rwy'n myn'd......................................___ 27 rjç; I Faban Mr. W. a Mrs. M. Williains.................... 27 Englynion i "J. R.".................................... 27 ^Ŷ^ Y Ddannodd.—Llwyddiant yr Efengyl.................. 27 ,^>0 Gwagder dyn a digon Iesu.............................. 28 o?>o Cymdeithas Lenyddol Aberhosan....................... 28 <Hg Dychweliad Pechadur.—Ar Briodas y Parch. T. Rees.... 28 ^Ÿ^ YR AMLEN. <3g At <ìhebwyr.—Yr Argraffwasg.......................... 2 <=<"=> 3E Blwyddyn Jubili y Fibl Gymueithas.................... 2 ^Ŷ3 - SäS " Y Ddaear cyn Aclda" ................................ 3 gfê •■ Pandy, Llarrbryümair.—Hysbysiad...................... 4 oẁo 9ëT BVAIí JONES, ARGRAFFYDD, BRYNTBO, DOLOELtJSt v. ....."■............. fjprẁ criniug a dimai.J