Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CRONICL. HYDREF, 1851. NODIADAO YSRHYTHYROL. (íolygfa Moses o Beu Pi.,:ah.......... ANERCHION A HANESION. Cymydog da............................. Dyledion Addoldni uuwaitb etto.......... _ Ymfudo i'rlwerddon.................... ^lí,'^à ^r Hol,Tyddureg Protestauaidd.......... i^ Y NEWYDDIADII.. ': Jífi (Jofidiiiii pjn-rais: a mam. Cynfrbori a Rwueud vndi.au betb................ Dirwest yn mysg milwyr Madras................ Cyseitru Esgobion Pabaidd...................... Tobaco.—Arftraffu vn Chiua ..................... Cynuadledd y Wesieyuid.— Meddwdod etto....... Newyddiaduroo.—Brenin uewydd Siam.......... China.—¥ Rhyfel yn Caffraria................... Erledip/aeth ettu yu Madajrascar.................. Cysylltiad yr Eirlwys n r Llywodraeth............ (.wrthwynebu Pabyddiaeth...................... Y Tad Gavazzì ....'............................... Coffrolofn newydd i'r Merthyron ................ Peiriautmedi..................................... Nufio............................................. "Tröedigaeth Haynau".......................... Claddu 5 n fyw.................................. Y l'alas Gwydr.................................. Corau cauu...........'........................... Myned o'r fynwent i'r dafarn .................... Gormes Gwladol & Cbrefyddoi.................... Mawredd gwcithiau yr oes yma.................. Kossutb..................... .................... Yr ArclieSfroluon Pabaidd........................ Cynhwrf yu yr Iwerddnn........................ Y Newyddiaduron a'r Gwyddelod................ BARDDONIAETH. Afon angeu............. Y Bedd................. Y Fynwent............. Eogíynioo.............. Cytaddeiiad yr Atradlon. YR AMLEN. At Ohebwyr .. "Gwreicaa Gl Yr Argraffwas î --jV &¥: ■>í '■^'â Ép 317 RS&f. 2í>i. 319 "ÌS ■^ EVAN JON'ES, ARGltAFFYDD, DOLGELLAL'. (Prii Cfininÿ a dimai.) ■- -■• -,■ -.•- ,y.v:".v '•>.-;■>.'••;:>mẀ X,'C:Ẅ^.'C':>C í-_Ẅ'i_î'.. _$3§_S3SS_£_ ;. _''^4i7i_itíT>_Ŵ^