<■ - _.'•' Y CRONICL. EBRILL, 1851. Fy Nhad a Mam......... " Vr Ileu Wmffre Evau" NODIADAO ysgrythyrol. Y Suith Eglwye. Bu„ail .......... ANF.RCHIO.. A HANESION. Llvsoedd a Llvthvrnu Cvmun......... A yw Mr. Jones, LlansantiTraid, wedi Uvrdra Ocs Dvn......................, Y NEWYnilIATU-R. Yr Esiwys a'r Llywodraeth yn Canada......... Vr Arddàot;osiad luuwr yn Lluuduin............ Deddf I'riodas.................................. Meddwdod...................................... Dnrlithiau ar Babyddiaeth...................... Freehold Land Societies......................... Cnetli wnsaeth A meriea.......................... ' Crefyddau Sefydledig........................... Celf v dd vd. -M»ria_n«car........................ Cyfarfod blynyddol Cym. Geuhadul Llui.dain... Achoe Heddwch..............■.................. Byddin a Llyuges Lloe_r........................ Tlodion Lloe„r a Chymru....................... Poblogrwydd America........................... Arjruel rida o America. — Addyeg yn Manchester. Mordaith i America............................. Dyledion y Milwyr yu Imlia................... Dvchwelind vr Iuddewon....................... Hynatiaeth prif Ddefodau E.lwys Rhufaiu..... Buonaparte a'r Pab............................. BARDD0N1AETH. l;01wynion Ezecielv................... V Cnstion nyohlyd.................... Achwyniad ar y Weuynen............. YR AMLEN. At ein Gohebwyr...................... A Dictionary of Medicine for Popular The Idol DemolÌBhed hy its own Priest Coleir Aberhonddu..................... (íwaith Dafydd Ion..... Dirwest yn Njrhroesoswallt !_ m