Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CRONICL. MAWRTH, 1848. COFIAINT. Hauner Awr etto yn y Fynwent.................'. 67 NODIADAU YSGRYTHYROL. Tân y genau.....................................71 Job................................................ 77 Crist fel esiampl...................................78 Ein meddyliau.................................... 80 ANERCHION A HANESION. Dygwyddiad effeithiol............................. 81 Dyledion addoìdai Maldwyn ...................... 83 Llythyr at Mr. a Mrs. Hugbes, Llanwrin.........85 Mrs. Foulks, Bangor..............................87 "Nid yw pawb yr un meddwl."................... 88 Tŷ Dug Weilington ..............................88 V NEWYDDIADfR. Amddiffynfeydd gwladol.......................... 91 Esgobaeth uewydd etto............................ 91 Teulu ein Brenhines............................... 91 Iawn anarferol am greuiondeb..................... 91 Pont newydd......................................91 Llaetb.............................................92 CaBk mawr o wiu.................................. 92 Y diweddar larll Powis...........................92 Bwrdd Addysg Cynnnlleidfaol....................92 Anifeiliaid yn Mhrydaiu...........................92 Yr Eglwys a'r Goron beuben......................92 YBgol Athrawon Aberhonddu..................... 92 BARDDDNJAETH. Auerchiad ymadawiadol........................... 93 Y Winwydden addfed.............................93 Cyfeillion y tywydd teg............................93 Pedwar cyiìwr dyn................................94 Teimlad chwaer................................... 94 EVAN JONES, ARGRAFFYDD, DOLGBLLAU. (Pris ceiniog a dimai.)