Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CEOISÍICL, MAWRTH, 1847. COFIAINT. Y Parch. J. Wesley, gydag Arlun.. 67 NODIADAU Y8GRYTHYROL. Y Ddad! fawr......................69 Esther yn myned at y Breuin......75 l>au Lytr y Brenhinoedd............ 7fi ANERCHION A HANEälON. Drchweliad yr Iuddewon..........78 Rheolnu i ddyfod yn hrydferth......81 Cyfurfod Atìirawo'u Brutanaidd .... 84 Dirwestwr ffyddlon................. 87 Dyma i chwi Ysijol Sabhathol......87 Ríiesymau dros fyued i'r Ysgol Sul. 88 Y NEWYDDIADUR. "Maddeuanty Pab"................ 89 Elusengarwch...................... 89 Egniadau y Llywodraeth........... 90 Prinder lluniaeth yn Ffrainc.......90 IIawlinu tenantiaid................. 90 Darogan rbyfel yn Ewrop..........90 Cyflog- da...........................90 Llywydd newydd Ohio.............. 90 Effeithiau (ror'thrymder............. 92 Sychu rnorta y Suydereee........... 92 Y Gwir Anrhŷd. C. W. W. Wynne. 92 Hrshrsiadau....................... 92 Uohebiaeth ür. Doddridge..........92 Map uiawr.—Biimingham..........92 Ffordd newyrìd i attal poen........ 92 Agerdd-beirianuau................. 92 Eglwrsi Cymrehr Lirerpool........93 The Drainage Act.................. 93 Canal Ludwigt ....................93 Mawnogrdd rr Iwerddon..........93 Esgob.ieth uewrdd Manchester.....93 British & Foreign School Society .. 93 Newydd da o Mudugnscar..........93 BAIIDDONIAETH. Ychrilig o Ddrsgeidiaeth........... 94 Marŵolaeth R'ahel.................. 94 Marwolaeth Baban................. 94 Dymuniad plentyn wrth farw......94 EVAN JONES, AHGRAFFYUI), DOLfiELLAU. Pris cciniog a dimai.