Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

'mm ỲCROŴẄt.i2. Rhif 75^.] RHAGFYR. 1905. [Cyf. LXIII. ^© @P Anfonodd Duw ei Angel. " Canys fy iau sydd esmwyth, a'm baich sydd ysgafn."—Yr Arglìaydd Iesu Grist. " Dygwch feichiiu eich gilydd, ac felly cyflawnwch gyfraith Crist."—Yr Apostol Paul. Ar heol brysur ya y ddinas fawr Fe safai llom gardotes gloff a dall, Bu yno'n hir yn disgẅyl seibiant byr I groesi'n mraioh distawrwydd i'r fan draw; Ond gwell gan seibiant lechu yn y llwyn. Tosturi wela'i'n awr yn codi 'i fys Ar lodes ieuangc hardd yn mraich ei thad; Newidia hithau fraich pendefig gwych Am garpiog fraich cardotes lwyd ei gwedd. Daeth serchog wên i ruddiau llaith y tad; Goleuni mwyn i dywell fron y ddall; I'r ferch ei hun daeth mwyniant nef y nef. Mae braich rhyw gloff gardotyn dall o hyd Yn disgwyl am ein help. A'r un yw'r ffordd I helpu'r dall, a'r ffordd i oreu'r nef. Uỳper Brighton. R. H. JOHIS. co