Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

-e- CRONICL ..2- Rhif 741.' IONAWR, 1905. [Cyf. LXIII. ■ l I l 1 1 n _ Y TAD WRTH Y LLYW. Q BLENTYN y nefoedd, Paham rnae dy fron Mor ofnus wrth weled Gwyllt ymchwydd y dòn ? Mae'r dyfnder du, tywyll, Yn rhuo, gwir yw ; Ond diogel yw'th fywyd,— Mae'th Dad wrth y llyw. Daw'n fuan orfoledd Diddiwedd i'th ran ; Draw'n disgwyl rnae'th geraint Oddeutu y làn ; Yr disglaer lŷs acw, Dy hofí gartref yw ; Mae Canaan yn yniyl, A'th Dad wrth y llyw. Cwyd bellach dy hwyliau, Mae'r awel o'th du ; Rwyt bron mynd i fynwes Djr fwyn Brynwr cu : Mae'th angor yn ddiogel, A'th Gadben yn fyw.; Mae'th fâd yn y porthiadd, A'th Dad wrth y llyw. S. R. ^s