Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^Y CRONICL,^ Rhif 699/ GORPHENAF, 1901. [Cyf. LIX. Nodiadau 6refyddol« (ian V Pulpud a Politics. PA mor bell y mae yn bosibl traethu ar boliticWyn y pwlpud—sydd ofyniad pur anhawdd ei ateh. Y mae'r atebiad yn dibynu llawer iawn ar safbwynt yr atebwr. Flynydd- au yn ol codid cri gyffredinol gan un dosbarth gwleidyddol fod y " pregeth- wyr " yn pregethu politics bob Sul, ond ni chlywir gymaint am hyny yn awr, am fod offeiriad yr Eglwys Sef^dledig yn pregethu politics yn ein dyddiau ni ar uchelfanau y maes. Y mae pwlpud St. Paul a Mynachlog Westminster yn Llundain wedi siarad yn groch—ac weithiau yn ardderchog—ar bynciau y dydd. Ni byddwn yn cydolygu bob amser a'r pregethwr, ond yn aml iawn ceir dynion o nodwedd Deon Farrar a Canon Gore a Canon Scott Holland yn siarad yn erbyn pechod a drygioni cyhoeddus yn eu holl ffurfiau nes bo'r oll "yn ulw." Wrth wneyd hyny credwn eu bod yn traethu " holl gyngor Duw," oblegid un o ddyledswyddau pregethwr ydyw bod yn dyst yn erbyn pob gormes a thrais a phechod onide ? EYNON. yn trin cyflwr Ardalydd Salisbury a'i waith yn gwneyd cam a phlant yr oes. Y Parch. Edward Morgan oedd y pre- gethwr. Dyna'r pryd y rhedodd uyr olew i'r tân " ydoedd pan y darfu i'r pregethwr ddarlunio y llywodraeth yn tincera efo addysg y plant; ac yn rhwystro pasio Bill i gadwT plant dan un-ar-bymtheg oed allan o'r dafarn. Cyhuddodd Salsbri ofod yn sefyll megis a dagr yn ei law uwchben plant yr oes ! ac os do ; dacw'r gwrthdystiwr ar ei draed, ac ar ol gollwng ei ergyd at y pregethwr cerddodd allan o'r capel. Nid wyf yn credu mai'r pwlpud yw y lle goreu i wyntyllu politics, ond pan fyddo politics yn ymwneyd a moesoldeb, a chrefydd, dywedwn yn bendant mai dyledswydd y pwlpud ymhob man yw cyhoeddi'r gwirionedd yn ddiofn heb hídio dim am y canlyniadau. Wrth reswm, y mae dwy ffordd o wneyd peth felly hefyd, aJr ffordd oraf yw yr un bendant, a chadarn—nid yr ymfflam- ychol. Dyma lle mae callineb sarff yn useful. # # Y Parch. E. Morgan ac Arglwydd Salisbury. Dyna sydd wecîi bod yn achlysur ys- grifenu y paragraph blaenorol. ydoedd darllen mewn papyr o'r Deheudir yn ddiweddar, fod rhywun wedi codi ar ei draed ynghapel Annibynol y Saeson yn Nghastellnedd y Sul o'r blaen, i wrth- .dystio yn erbyn y pregethwr, aro ei fod # # Deffiniad I)r. Dale 0 Boiitics. Gofynwyd unwaith i Dr. R. W. Dale o Birmingham beth oedd 'ei ddarnodiad ef o bolitics; ac atebodd yn onest, nas gwyddai yn y byd mawr beth oedd ỳolitics. Y pryd hwnw, cwestiwn an- orphen yr Iwerddon oedd yn rhwygo'r gwersylloedd; ac, fel y gwyddis, cy- mer- ád Dale ei le yn ochr John Bright,