Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

j^Y CRONICL.A Rhif 688.] AWST, 1900. [Cyf, LVIIi. Nodiadau Crefyddol. MAE'R Brifddinas y dyddiau hyn yn gyrchfa pobloedd lawer—- yn cyfarfod o arnryw wledydd ynglyn a mudiad y Christian Endea- ■pour, Nid wyf eto wedi gweled enw Cymraeg poblogaidd arno, ae y mae hyny yn dangos nad yw hyd yma wedí jenill serch a sylw ein cenedl ni i'r ■graddau dyrounol. Ond y mae yn iudiad da os defnyddir ef yn iawn, Undeb ydyw rhwng pobl ieuaingc yr .eglwysi—undeb yn yr hwn y cymerir math o ardystiad i fod yn ífyddlon i •Grist, ac yn ufudd yn Ei wasanaeth, Os cedwir llaw grêf wrth y ìlyw y mae daioni lawer i'w ddysgwyl oddiwrtho, ond os gadewir iddo ofalu am dano ei hun y mae yn debyg o dd'od yn eglwys mewn eglwys a pherigofid a thrafferth. Gwyddom am fwy nag un capel lle y dygwyddodd hyn, ar yr un pryd wiw ceryddu undeb mawr a thair miliwn a haner o aelodau am ei fod yn methu ■gweithio yn berffaith ymhob man. # * Y mae rhyw 40,000 o ymwelwyr yn Llundain ar hyn o bryd, ac y mae yr Alexandra Palace yn fan cyfarfod. Llogwyd hefyd yr Albert Hall -y fwyaf yn y byd—ond gwrthodwyd benthyg Eglwysi Sant Paul a Westminster! Pa hyd y rhaid i'r Hen Fam ddal i gyhwfan baner ddu anghydfod ? Gwnaer a fyner gan yr enwadau crefyddol i dynu dilynwyr yr Iesu at eu gilydd y mae yn rhaid i hon bob amser dreiglo craig rwystr ar y ffordd. Mae prif arweinwyr crefydd dros y byd yn cym- eryd rhari yn yr undeb hwn ac yn ym. ddangos ar y ỳlatform presenol yn Llundain. Mae Esgob Llundain wedi addaw gwedd ei wyneb hefyd. Can„ molir ef yn fawr am hyn ond paham y gwrthodwyd Sant Paula Westminster? # # Da genyf weled fod cyfarfodydd yr Undeb yn Mhorthmadog wedi bod mor llwyddianus. Deallat eu bod o ran nifer yn lluosog iawn ac fod anerchiad y Cadeirydd—y Parch. T. Johns—yn llawn o'r buddiol a'r ymarferol fel y bydd efe bob amser. Da hefyd fod ỳrogramme yr Undeb yn fwy amrywiol nag y bu, äc fod y plant yn cael oedfa iddynt hwy eu hunain. Fel rheol cwrdd dyddorol iawn yw cwrdd plant, ac yr oedd yn feddylddrych hapus cael cwrdd plant yn y Borth, yn cael ei anerch gan rai mor gymwys i siarad a hwynt. Clywais ganmol mawr ar y cyfarfod cyhoeddus. Dyna sydd eisieu yn yr Undeb Seisnig fel yr Undeb Cymreig yw rhagor o waed new)>-dd. Efallai wed'yn y ceir mewn pwyllgor rhyw frawd a chanddo genius at beth fel hyn. Nid pob draper all wisgo fîenestr. Archddiacon Emery sy'n gwisgo fîen- estr y Church Congress, a 'does neb yn gyffelyb iddo gan yr enwadau. Dar- ganfyddiad mawr fyddai darganfod brawd o gyffelyb ddawn. Darganfod Michael Faraday oedd darganfyddiad penaf Syr Humphrey Davy, meddai efe, a darganfyddiad mawr hefyd fydd dar-