Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The Welsh Baptists' Monthly Magazine. [December,'] Cyf. XV.J RHAGFYR, 1890. [Ehif. 12 " ****** ISJLFUTURE FQU^E^J^oJ^j .....—...................... .....j Gylchgrawn MisoJ J Bedyddwyr Uymreig yn America. BAN OLYfilAETH OWEN GRIFFITH {GTRALDUS), UTICA, N. Y. -------:-------- , ^ . » » CYNWYSIAD. Deddf Ad-daliad.......................3 57 Grist yn Apostol ac Archoffeiriad,..... 359 Paham yr ydyin yn Gymunwyr Oaefcb ?. 360 Y Diweddar Barch. W. Shadraeh, D. D. 364 Y Tair Nos Sadwrn-----....... ....... 365 The Eelation of Welsh Baptists to the Bise and Progress of Baptist Principles in America................-----.___ 366 Traddodiad am Bren y Groes.........369 Claddu a'r Pen tua'r Gorllewin........ 370 Y Diluw............................. 371 Y Pen a'r Galon ..................... 372 Nodion—Anerchiad at y Bedyddwyr Cymreig yn y Gorllewin Pell—Y Bed¬ yddwyr Cymreig yn Denver, Colo.— Y Diweddar Barcb. Wm, Morgans, Pottsville—Archddeon Griffiths yn mysgyBedyddwyr-Cynllnn Diwyg- iadol General Booth—Man-Lewyrch- iadau..........................373-377 Babddoniaeth—Eoglynion Cyd-fudd- j ugoliGadair yr an far wol Christmas Evans-Y Parch.H. C. Williams, Ash- land, Pa—Er Oof am Hugh W. Wil- I liams, South Bend, Minn.—Cymydog 378' Hakssion Caeteefol—Clay Co., Iowa- New Straitsville, 0.—Taylorvile, Pa. —Bevier, Mo.— Bedyddiwyd—Priod- wyd-Bu Farw.................379-384 __ ■?■ sv\ .•••••■. T. J. GRIFFITHS, ARGRAf FYDD.