Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

2he Welsh Baptist^ Monthly Magazine. [September."] Cyf. XVII.] MEDI, 1892. [Khif. 9. THERE IS A FUTURE FOR THE BAPTISTS." Cylchgrawi] Misol y Bedyddwyr Cymreig yn America. DAN OL.YGIAETH OWEN GRIFFITH (GIRALDUS), UTICA, N. Y. CYNWYSIAD. Neillduolrwydd, safle a gwaith y Gen- adaeth Fedyddiedig yn rahlith y Cen- adaethau.......................261 Y Diweddar Barch. John Williams, New York ......-.•....................... 268 Manion o Gwm y Rhondda............ 271 Y Dyn Cythreulig o Gadara............ 274 Nodion—Tysteb i Wr Teilwng—Gair oddiwrth y Parch. K. Edwards, Potts- ville, Pa.--Y Parch. J. D. Hughes, o Gymru—Gair am Gymanfa Gyffredin- ol yr M. C. yn Ulica—Gladstone a Spurgeon—Blychau Alabaster-—Dy- oddefiadau y Saint— '-Y Tlawd hwn a Lefodd," neu a Weddiodd—Gwellhad o'r Drefn i Bregethu mewn Cymanfa. Cymraeg y Pwlpud—Y Gwaredwr Cad- arn—Y Beiblyn Siarad Drosto ei Hun —Nodion Bedyddiol—Cyngor Henry Ward Beecher i'w Fab—MSn-Lew- yrchiadau......................277—287 Bakddoniaeth— Y Diweddar Mr. Jonah A, Daries, Ed- wardsdale, Pa...................... 287 In Memoriam of John H. Prichard, for¬ merly of Ashland, Pa............... 287 Myfyrdod Allan yn yr Awyr Agored___288 Y Diweddar Barch. 0. H. Spurgeon___288 Marwolaeth y Cristion............... 288 Yr Adgyfodiad......................., 289 Hanesion Cabtkefol—Priodwyd—Bu Farw............................. 289 Amrywion..........................291 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD.