Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ihe Welsh Baptists' Monthly Magazine. [November.] Cyf. XVI.] TACHWEDD, 1891. [Rhif. 11. THERE IS A. FUTURE FOR THE BAPTISTS." k3 Oylchgrawn Misol y Bedyddwyr Cymreig yn America. DAN OT.YGIAETH OWEN GRIFFITH {GIRALDUS), UTICA, N. Y. _---------,».»<.---------- C YN W YS I A D. Cosb Duw am Bechod Gwlad.......... 325 Llyfr Ezra.....'....................... 329 Urddas Llafur___................... 331 Pechod yn Gysegr-halogiad........... 335 "I'r Nef fo'r Nod."................... 336 Diolchgarwch am y Cynhauaf......-----336 Cenedlgarwoh.......................337 Gwybod, Gwneyd, a Bod.............. 339 Lloffion o Bregeth y Diweddar Barch. W. Powell, Llangollen............. 340 Nodion—Cwrdd Chwarter Bedyddwyr Dwyreinbarth Pa.—Nodion gan Nod- wi—Llyfr Newydd Giraldus—At¥s- golion Sul Perthynol i Gymanfa Bed¬ yddwyr Cymreig Dwyreinbarth Pa.— AtEglwysi Cymanfa Bedyddwyr Cym¬ reig Dwyreinbarth Pa.—Y Diweddar Barch. Azariah S. Phillips, Church Hill, Ohio—Man-lewyrchiadau.. 341—347 Babddoniaeth—loan yn YnysPatmos — Cydymdeimlad a J. M. Evans a'i Bri- od, Youngstown, Ohio, &c.—Gardd Eden—Er Cof am Mrs. Ann Lloyd, Lindsey, Pa.— Llinellau Coffadwr- iaethol am Dafydd Abram, Lindsey, Pa.—Halen.................... 347, 348 Y Maes Cenadol....................349 Hanesion Caetbefol—Wilkesbarre, Pa. Bedyddiwyd-Priodwyd-Bu Parw 350-354 Y Diweddar Barch. L. Meredith (Lewis Glyn Dyfi)— Marwolaeth Parnell..... 355 Newyddion Cyffredinol... ........... 356 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD.