lie Welsh Baptists Monthly Magazine. [Jiirie*] Cm X.] MEHEFIN, 1885. [Rhif. 3. THERE TS A FUTURE FOR THE BAPTISTS." 5-M Oylehgrawn Misol y Bedyddwyr Cymreig yn America. DAN OI/FGIAETH OWEN GRIFFITH (GIRALDUS), UTICA, N. Y. CYNWYSIAD. Ser Ffurfafen Eglwysi y Bedyddwyr Cymreig yn America................ 69 Y Diweddar Barch. W. B. Williams, D. D. 72 Tori Onau y Parch. E. H. Evans....... 76 Ymson y Dyn Gwaredol yn yr Adgyf- odiad............................... 78 AMRYWIAETHOL. Gwyryfon Llangollen:........;. . .----- 81 Gartrefi i'r Bedyddwyr................ 82 Nodweddau Athraw Da................ 83 Spurgeon ar Fedydd.................. 84 Coleg y Fron Oleu.................. 85 NoDioN-^-Gladstone a Heddwch —• Din- ystrio Ffrwythau Anaddfed-Man-Lew- yrchiadan......................• 87—89 Barddoniaeth—Y Balmwydden—Llin- ellau Diolchgarwch am Feibl Cymraeg —Pethau i'w Cofio—Englyn i Faban —When I go back to Wales.....'... 89-90 Y Maes Oenadol."..................... 90 Hanesion Carteefol—Adfywiad yn Tay- lorville, Pa.—Plymouth, Pa.—O Mi- nersville, Pa.—Sherman, O. — Stella, Neb.—Bedyddiwyd — Priodwyd — Bu Farw........................... 91—98 Adolygiadau, &c...................... 98 Jackyddiaeth a'r Corn Olew . . ......... 98 Shakspeare a'r Bardd Cymreig......... 99 Nodion Cyffredinol................... 100 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD.