Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The Welsh Baptists' Monthly Magazine. \August.' IHC-3TF. VIIL] AWST, 1883. [Rhif. 5. THERE IS A FUTURE FOR THE BAPTISTS." Cylchgrawii Misol y Bedyddwyr Oymreig yn America. DAN OFiV«I*ETI-I OWEN GRIFFITH (GIRALDUS), UTICA, N. Y. CYNWYSIAD. ERTHYGLAU ARWEINIOL. AU-enedigaeth............133 Sylfeini Caeth-Gymundeb.......13S AMRYWIAETHOL. Y-Parch. John Penry, M. A.—Y Cymry Gynt—Taith Fer i Minnesota —Dinas ar Fryn—Yr Hen a'r Newydd—Y Drefn Blwyfol yn Mhrydain—Adgofion am yr Hen Ddaear Braslun Pregeth ...............140 — 146 Ardrem Americanaidd......146 ARE=DY_y. Cristion . ------—-----------—M& Bwrdd Y GoLYGYDD-Yr Enwadau mewn Galar—Personol a Chyffredinol—Ym- welwyr 0 Gymru yn Utica—"Gair at ein Brodyr yn y Weinidogaeth"—Ath- rofa Llangollen—Llenoiol~Man Lew- yrchiadau...........149 — 154 Barddoniaeth.—" Hen Gapel William Owen"—Dyn Duw—Crist yn Marw — Llinellau ar ol Mrs. Janie Alma Morris, Hyde Park, Pa.........154—156 Y Maes Cenadol..........156 HANESION CARTREFOL—Cymanfa D^vr- einbarth Pa. — Leadville Shaft, U. - Hyde Park, Pa.—Plymouth, Pa.—Au- denried, Pa.—Palmyra, Ohio — Priod- wyd -Bu Farw. ........ 157—164 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD.