Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ths Welsh Baptists' Monthly Magazine. \July.~\ Cm VIII.] GORPHENAF, 1883. [Khif. 4. " THERE IS A FUTURE FOR THE BAPTISTS." j Oylchgrawn Misol y Bedyddwyr Cymreig yn America. j__________________________________________ DAN OLYGIAETH OWEN GRIFFITH {GIRALDUS), UTICA, N. Y. C YN W YS IAD. ERTHYGLAU ARWEINIOL, Undeb Cymanfaol. .......... 101 Dalen o'm Dydd-lyfr ........ I06 AMRYWIAETHOL. Dyfodiad Awstin Fonach i Brydain—Hen Fedyddfanau—A ydyw Afon Angeu 'n Ddofn ?—Genedigaeth Geiriau—Sobr- wydd yn Nghymru- Addasrwydd Moes- ol yr Efengyl i Effeithio Argyhoeddiad —Braslun Pregeth.......109—112 Ardrem Americanaidd .... . . 113 Arf-dy y Cristion ......... 116 Bwrdd Y Golygydd—Y Diweddar Ddr. Hugh Jones, Llangollen—Grohebiaeth o Gymru —Man Lewyrchiadau , . . 117—119 Barbdoniaeth,—Cwyn y Weddw — Y Wawr........... "9—I20 . I20—121 . 121—123 Y Maes Cenadol ..... GWLADYDDIAETH Y MlS . . HANESION CARTREFOL—Cwrdd Chwar- terol Cymanfa Bedyddwyr Dwyreinbarth Pa., yn Pittston—Cymanfa Bedyddwyr Cmireig Efrog Newydd—Cymanfa Bed¬ yddwyr Gorllewinol i'r Mississippi— Cymanfa Bedyddwyr Cymreig Ohio a Gorliewinbarth Pennsylvania—Cymanfa Bedyddwyr Cymreig Wisconsin—Pen- derfyniadau a basiwyd yn Nghapel y Bedyddwyr Cymreig Hyde Park, Pa., ar Ymadawiad eu Gweinidog, y Parch. J. W. Williams, D. D., am dro i Gym ru—Pittston, Pa.—Phcenixville, Pa.— Frostburgh, Md. — Bedyddiwyd—Gan- wyd—Priodwyd........ 123—I; T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD.