Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf. XVIII.] HYDREF, 1893. [Run-. 10. » THERE IS A FUTURE FOR THE BAPTISTS." Cylchgrawn Misol y Bedyddwyr (Jymreig yn America. ---------------------«-c^»-o-t» DAN OLYGIAETH OWEN GRIFFITH (GIRALDUS), UTICA, N. Y. CYNWYSIAD. Crist a'i Eglwys...................... 297 loan Fedyddiwr.....>;............... 301 Beth y w Crefydd ?..................... 302 Colonien Noah....................... 304 "Ymddwyn yn Addas"................ 305 Ficer Prichard, Llanymddyfri......... 306 Cymeriad Crist, Bugail Mawr y Defaid. 309 Trydaniaeth a'i ddefnyddioldeb........310 Crist yn Aberth,yn Allor,ac yn Offeiriad 312 Nodioh—Y Parch. W. Jones, Abergwaen —Ty Galar—Cymdeithas Genadol Bedyddwyr Cymreig Pa.—Croesawu Crist i'rTeula—Marwolaeth y Paroh. Evan Thomas, Casnewydd, D. G.~ Dywediadau Enwogion ar eu Gwely Angau—MSn-Lewyrchiadau......313—318 Barddoniaeth— "Ar.y Tonau"...................... 318 Moses, (fy Tlws i Dduw"............ 318 Chwaeth........................... 318 FfyddFyw........ .'............... 319 Adfywiad yn Seion................ 319 "0 na bai'n haf o hyd.".............319 Y Maes Cenadoi,. ,.................... 320 Hanesion Gartrefol—Barneveld, Iowa Co., Wis.—Clay Co., Iowa—Lansford, Pa.—Mahanoy City, Pa.—Priodwyd— Bu Farw....................... 321-325 Cymanfa Ganu Bedyddwyr Morganwg.. 325 Difyr a Digrif.........................326 Eisteddfod Chicago..................■. 327 Gemau............................... 327 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD.