Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ih e Welsh Baptists1 Monthly Magazine. \Octoher.~\ Oylchgrawn Misol y Bedyddwyr Cymreig yn America. DAN OI<YGIAETH OWEN GRIFFITH (GIRALDUS), UTICA, N. Y. CYNWtSIAD. Cydlafurwyr yr A postol Paul.......... Llythyr oddiwrth Weinidogion a Chen- adon Eglwysi y Bedyddwyr, &c...... Anigylchiadau a Phethan........ " Arferion Drwg yn Llygru Moesan Da.' Holwyddoreg y Bedyddwyr ........... | Y Ffordd i Ladd Cenfigen............. I Y Derwydd.......................... : Gweddnewidiad Crist................ '■ Beth am yr Enaid ?................... ! Am Bechod.......................... : Cadwraeth y Sabboth................ I Nodiadau Byrion.................... | Gostyngeiddrwydd................... ! Handel a'r " Messiah "............ 293 294 297 298 299 300 300 301 305 306 307 307 308 308 Nodion—Oddiwrth y Parch. Henry Ed¬ wards, San Antonio, Florida—Dyma Beth Od—Atebiad i'r Gwrthddadlenon Oyffredin ar Fedydd—Mr. Spurgeon a'i Fyfyrwyr—Whitefield a'r Dyn Da 309 i Adolygiad y Wasg.................... 313 \ Man-Lewyrchiadau ■.................. 315 I Bardboxiaeth—Anerchiad i Mr. Isaac J. Jones, Dell Roy, O., a'i Deulu— i Hiraeth-gan ar ol Mrs. Jane Roberts, i &c.—Gwirionedd................... 316 i Hanesion Cartrefol--Frostbnrgh, Md. —Nanticoke, Pa.—Bedyddiwvd—Pri- i odwyd-Bu Farw.............-.. 317—320 ! Newyddion o Gymru.................. 320 ! Taitb i Gymanfa Olchon..........322—324 ; Nodion Cyffredinol..................324 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD.