Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Thp Welsh Baptist^ Monthly Magazine. JMay.~\ Cyf. XIV.] MAI, 1889. [Rhi-f. 5. «» THERE JS A FUTURE FOR THE Bd?TISTS' to* Cylchgrawu Misol y Bedyddwyr (jymreig Ju America,! ---------------»-o~»-o*--------------- DAN OI/Y«I*KTH OWEN GRIFFITH (G/X ALDUS), UTICA, N. Y. CYN.WYSIAD. Titus, Cydweithiwr Paul, &c.......... 133 Hanes William T. Evans, Freeland, Pa , yn Dyfod yn Fedyddiwr............ 135 Mewn Capel Pobl Dduon i'r Bedyddwyr yn St. Paul, Minn., &c.............. 136 Pregeth.............................. 138 Cof am y Parch. Wm. Richmond, Blake- ley, Pa.............................141 Thomas Rhys Davies................. 142 Holwyddoreg y Bedyddwyr........... 146 0 Bapyrau Oymru................... 147 Nodion—Oysonydd Ysgrythyrol—Tyst- lythyrau y Parch. J. T. Morgan (Thal¬ amus)—Sylw—Atebiad i Ofyniad— Amgylchiad Pruddaidd —Freedom, Cattaraugus Co.—AdolygiacL y Wasg i-Lewyrchiadau........... 149—153 Barddoniaeth—Y Diweddar Fardd E. Jones, Maes-y-Plwm—Ymddiried yn Nuw—Mae'r Haf yn Dod........... Maes Cenadol....................... Hanesion Caktrefol —Cymanfa . Bed¬ yddwyr Cymreig Dwyreinbarth Pa.— Cymanfa Bedyddwyr Cymreig Ohio a Gorllewinbarth Pennsylvania—Cym¬ anfa Bedyddwyr Cymreig Talaeth New York-—Cymanfa y Bedyddwyr Cymreig yn Wisconsin ac Blinois — Shenandoah, Pa.—Plymouth, Pa.— Lansford, Pa. - Ail-agoriad Capel y Bedyddwyr yn Olyphant, Pa. —Ocean Mines, Md.—Mahanoy City, Pa.— Gair o Youngstown, O.—Bedyddiwyd —Ganwyd—Priodwyd—Bu Farw 156- Gohebiaeth o Gymru. 4................ Nodion Cyffredinol................... 1541 155| 163 163 164 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD.