Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ihe Welsh JJaptists1 Monthly Magazine. \February.'] Co\ .XII.] CHWEFROR, 1887. [Rhlf. THERE IS A FUTURE FOR THE BAPTISTS." Cylchgrawn Misol y Bedyddwyr Oymreig yn America. DAN OTiYGIAETH OWEN GRIFFITH (GIRALDUS), UTICA, N. Y. CYNWYSIAD. Tu dal. Y Diweddar Barch. B. Evans, D. D., Cas- tellnedd, D. C........,.............. 37 Pregeth................................ 39 Ein Diarhebion.......................44 AMBYWIAETHOL. Josiah Perry, Ysw.................... 48 Adran i'r Ysgol Sabbothol.............. 49 Crist yn Benadur...................... 50 I Trysor Gwertbiawr i'r Bedyddwyr...... 53 I Ooleg y Pbon Olbu................... 56 I Nodion.— Anrhydedd i Gymro—Oyngerdd i'r Plant—The Cambrian—Man-Lew- 1 yrchiadau........................... 58 Barddoniaeth—Dr. Cefni Parry, Johns¬ town, Pa.—Llongyfarcbiad i Cadwgan Fardd a'i Briod, ar adeg eu Priodas Euraidd—-Cydymdeimlad a Mr. Tbos. R. Morgans a'i deuln, Wilkesbare, Pa., yn eu galar ar ol eu Mercb—Cydym¬ deimlad, &c—"O! Anadl, Tyred." 59-60 Y Bedyddwyr Atnericanaidd............ 61 Hanesion Cabtrefol—Cymanfa Bedydd¬ wyr Cymreig Dwyreinbarth Pa. a Md. —Undeb Canu Cynulleidfaol Bedydd¬ wyr Oymreig Luzerne Co., Pa.—Upper Lehigh, Pa.—Ebion o Lansford, Pa.— Bedyddiwyd—Priodwyd—Bu Farw 62—67 Nodion Cyffredinol........,_____..... 67 Cymanfa i'r Ysgol Sul................. 67 Peth Teilwng o Sylw.................. 68 Gweddi............................... 68 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD.