Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

The Welsh Baptists1 Monthly Magazine. [ February.'] Oyf. V.] CHWEFROR, 1881. [RhiF. n. YHTJD ONI WAW RIO Y DY£>D.» CylctgrawD Misol y Bedyddwyr CjTiireig yn America CYNWYS IAD. Difrifoldeb a Theimlad mewn Pregethu, . 325 Hanes y Bedyddwytyn MotL.^.....^.,^ . -327 Crist yn Ganolbwynt y Beibl......331 Eglurhadaetb Feiblaidd...... . 334 Unoliaeth Natur . . . . . . . . . . . 335 Pwlpud y Wawr—Cyfraith y Llofrudd . 336 Gy?T.eiddiol a Detholedig . . «.....338 DetholioQ . ..............340 ArjRAK TTR AORODDWR.—Cqlli ac Eiull mewn Cystadleuaeth—Y Ddallhuan . . 341 Bwrdd Y Golygydd—" Oriel yrOes'1— B&nifugh Jones, D. D., Llangollen, : am Alex. Campbell—Bedydd a Madd- euant—Atebiad etp gan Dr. H. Jones —Man-Lewyrchiadau.....342—345 Barddoniaeth — Dychweliad Morgan Bach o Awstralia—Mynydd yr Olewydd 345 Y Maes Cenadol........... 347 Hanesion CarTrefol—Tysteb y PacsJw ■ •« "~ Theophilus Jones-Rhodd Werthfawr o Lyfrau —Nanticoke, Pa.—Arnot, Pa. Bedyddiwyd—Priodwyd—Bo Farw 347—55 NEWYgB^fe^ Nodion.........355 CYHOKDDEDIG GAN OWEN GRIFFITH, UTICA, ^ Yu > T. J. GRIFFITHS; ARGRAFFYDD. Vf